Điều khoản sử dụng

XIN ĐỌC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ HERBALIFE QUỐC TẾ MỸ, INC ("HERBALIFE") CHÍNH SÁCH BẢO MẬT, đặt tại http://www.herbalife.com/privacy-policy TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HAY MUA BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA HERBALIFE.

Điều khoản sử dụng là một thỏa thuận ("Thoả thuận") giữa Herbalife, một công ty ở Nevada ("Công ty", "chúng tôi" hay "chúng tôi") và bạn ("bạn" hay "Người sử dụng"). Hiệp định này đặt ra các điều khoản pháp lý và điều kiện điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web này và Cương mỗi phân phối độc lập và mỗi tài sản Web (gọi đây là "Trang Web") và mua hàng của bạn và / hoặc sử dụng bất kỳ hàng hóa Herbalife, dịch vụ (gọi chung sau đây gọi là "Offerings"). Hiệp định này cũng cung cấp thông tin về cách để trở thành một thành viên độc lập Herbalife.

Việc bạn sử dụng trang web và tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, thông tin, hình ảnh, âm thanh hoặc các tài liệu khác chứa đựng trong đó, hoặc việc sử dụng hoặc mua bất kỳ các dịch vụ khác khẳng định thỏa thuận vô điều kiện của bạn bị ràng buộc bởi Hiệp định này và có thể của bạn tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Hiệp định này, không thể truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc tham gia vào bất kỳ của các dịch vụ.

Nếu bạn không hài lòng với các trang web hoặc các dịch vụ khác, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền là ngưng sử dụng các trang web hoặc các dịch vụ, ngoại trừ bảo đảm hạn chế có thể áp dụng cho các dịch vụ sản phẩm của Herbalife hoặc nếu không quy định rõ ràng trong phần Ngũ Hiệp định này (Chính sách bảo đảm của Herbalife).

Hiệp định này và các chính sách bảo mật Herbalife ("Chính sách bảo mật") và bất kỳ điều khoản và chính sách kết hợp ở đây bằng cách tham chiếu (gọi chung là "Các chính sách khác"), tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến các vấn đề của Thông tư này và thay thế tất cả trước khi hoặc sắp xếp khác, sự hiểu biết, các cuộc đàm phán và thảo luận, cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản. Không từ bỏ bất kỳ các quy định của Hiệp định này sẽ coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản khác trong hợp đồng (có hoặc không tương tự), cũng không phải bất kỳ sự từ bỏ như vậy sẽ tạo thành một sự từ bỏ tiếp tục trừ khi có quy định rõ ràng.

Các thông tin và các tính năng bao gồm trong trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Khi truy cập hoặc liên kết đến trang web này (trong phạm vi kết nối được cho phép), bạn chấp nhận rủi ro rằng những thông tin trên trang web này có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ.

1. SỬA ĐỔI

Chúng tôi bảo lưu quyền, tại bất kỳ thời gian để:

 • Thay đổi các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này

 • Tăng cường, bổ sung, sửa đổi hoặc ngừng các trang web hoặc các dịch vụ khác, hoặc bất kỳ phần nào của trang web hoặc các dịch vụ khác tại bất kỳ thời điểm nào của chúng tôi.

Theo thời gian, chúng tôi có quyền, tùy theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi, cập nhật, bổ sung, chấm dứt, loại bỏ, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Hiệp định này, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý thường xuyên tham khảo trang web của mình cho bất kỳ cập nhật, sửa đổi Hiệp định này. Đối với những thay đổi của Hiệp định này mà chúng tôi cho là vật chất, chúng tôi sẽ đặt một thông báo trên trang web bằng cách sửa đổi các liên kết trên trang chủ để đọc đáng kể như "Cập nhật Điều khoản sử dụng" trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc tham gia vào bất kỳ chào bán trong bất kỳ cách nào sau khi Hiệp định này đã được thay đổi, bạn sẽ được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý vô điều kiện và đồng ý với những thay đổi như vậy.Phiên bản mới nhất của Hiệp định này sẽ có sẵn trên các trang web và sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó của Hiệp định này.

2. TRUY CẬP

Bạn phải có quyền truy cập vào Internet và trả bất kỳ khoản phí dịch vụ liên quan đến việc truy cập đó sử dụng trang web. Ngoài ra, bạn phải cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết để bạn có thể truy cập Internet. Bạn đang có và sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mua, đầu nối, cài đặt, tải, vận hành và bảo trì của bất kỳ phần cứng, phần mềm, điện thoại (cáp hoặc khác) dịch vụ, và các dịch vụ truy cập Internet cho máy tính cá nhân của bạn và cho tất cả các chi phí liên quan. Bạn có trách nhiệm để quét phần cứng và phần mềm của bạn cho virus máy tính và các vấn đề khác có liên quan trước khi sử dụng chúng. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng các trách nhiệm và chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hay thất bại liên quan đến các sự cố hay thất bại của phần cứng hoặc phần mềm của bạn có liên quan đến việc sử dụng các trang web.

3. TIÊU CHUẨN

Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn là mười tám (18) tuổi trở lên, hoặc nếu bạn đang ở độ tuổi dưới mười tám (18), ít nhất tuổi của bạn phải là mười ba (13) và đang truy cập trang web với những kiến thức và sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, người cũng sẽ được coi như đã đồng ý để Hiệp định này. Một số tính năng trên trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng ký người sử dụng) và các dịch vụ nhất định có thể bị tuổi cao và / hoặc yêu cầu hội đủ điều kiện khác.

Sản phẩm Herbalife và cơ hội kinh doanh Herbalife không thể được cung cấp, vận chuyển vào, bán ra ở bất kỳ nước nào bên ngoài của các quốc gia mà trước đó được ủy quyền của Herbalife. Đối với một danh sách các quốc gia này, xin vui lòng nhấn vào đây: Các nước có thẩm quyền. Herbalife đang mở rộng doanh số bán hàng vào các thị trường khác, phù hợp xin vui lòng kiểm tra các bản cập nhật định kỳ.

4. THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HERBALIFE

Sản phẩm và dịch vụ Herbalife được bán thông qua mạng lưới thành viên độc lập của Herbalife. Mua hàng hóa, dịch vụ Herbalife, bạn không cần phải trở thành một thành viên độc lập. Tuy nhiên, nếu bạn đang quan tâm đến việc bắt đầu kinh doanh tại nhà riêng của bạn như là một nhà phân phối độc lập Herbalife, xin vui lòng gọi xem phần Cơ hội kinh doanh của chúng tôi.

5. CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM CHO KHÁCH HÀNG CỦA HERBALIFE

Herbalife đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm đó mang tên Herbalife và xác nhận rằng các sản phẩm sản xuất cho nó đáp ứng các tiêu chuẩn cao của sự tươi mát và tinh khiết cho khách hàng sử dụng. Chúng tôi tin rằng khách hàng của chúng tôi sẽ tìm thấy các sản phẩm của chúng tôi hài lòng về mọi mặt. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào, một khách hàng bán lẻ không phải là hoàn toàn hài lòng với bất kỳ sản phẩm Herbalife mua từ Herbalife.com, chúng tôi cung cấp một sự trao đổi hoặc hoàn trả đầy đủ (không bao gồm phí vận chuyển). Đơn giản chỉ cần yêu cầu hoàn lại từ Herbalife trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận của bạn về sản phẩm bằng cách liên hệ với dịch vụ thành viên của chúng tôi tại Herbalife.com. Bảo đảm này được giới hạn bởi các điều khoản của một số bảo đảm cụ thể kèm theo chi phí đóng gói đối với một số sản phẩm và không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm bị hư hỏng hoặc cố ý sử dụng sai hướng dẫn.

6. THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT CỦA BẠN

Nếu bạn cung cấp thông tin cho trang web, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bạn nếu có yêu cầu và bạn đồng ý duy trì và cập nhật các thông tin như thích hợp. Chúng tôi sẽ sử dụng và duy trì bất kỳ thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập thông qua các trang web phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi, nằm ở www.herbalife.com/privacy-policy.

7. DIỄN ĐÀN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Diễn đàn, bản tin, phòng thảo luận hoặc các khu vực tương tác khác có hoặc có thể được cung cấp trên trang web ("Diễn đàn Người dùng") được cung cấp để cung cấp cho người sử dụng một diễn đàn để bày tỏ ý kiến của họ và chia sẻ ý tưởng và thông tin của họ. Cá nhân người viết nội dung trong Diễn đàn Người dùng ("Nội dung cộng đồng") chịu trách nhiệm về độ tin cậy, chính xác, trung thực của nội dung đó, và chúng tôi đã không kiểm soát như vậy. Ngoài ra, chúng tôi đã không kiểm soát cho dù bất kỳ tài liệu được đăng như vậy là có tính chất mà người dùng sẽ thấy khó chịu hoặc không thể chấp nhận và từ chối bất kỳ trách nhiệm về tài liệu này.

Chúng tôi không và không thể xem lại mọi thông điệp được gửi bởi người dùng trong các diễn đàn người dùng, và không chịu trách nhiệm về nội dung của những tin nhắn này hoặc quan điểm hay ý kiến thể hiện bởi những người sử dụng Diễn đàn Người dùng. Công bố thông tin trong Diễn đàn Người dùng là do thiết kế được tiết lộ cho công chúng. Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa nội dung, toàn bộ hoặc một phần, được bạn gửi đến trang web vào bất kỳ lý do tùy theo quyết định của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể xóa, di chuyển, chỉnh sửa hoặc tiết lộ nội dung của các thư khi nó là cần thiết để làm như vậy theo luật pháp hoặc một niềm tin rằng những hành động đó là cần thiết để bảo vệ và bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi hoặc để bảo vệ sự an toàn của người dùng của chúng tôi hoặc của cộng đồng. Không có trường hợp nào chúng ta chịu bất kỳ nghĩa vụ giám sát các diễn đàn người dùng hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu cụ thể.

Bạn hiểu rằng việc tải lên và / hoặc đăng tải bất kỳ nội dung cộng đồng trong bất kỳ diễn đàn người dùng sẽ không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật trên một phần của công ty, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ nội dung bất kỳ cộng đồng.

- Quấy rỗi hoặc lạm dụng người dùng khác;

- Truyền đi, gửi, gửi, tải lên, phân phối, trình hoặc cung cấp bất kỳ nội dung đó là sai, có hại, đe dọa, lạm dụng, có hại, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu (bao gồm cả làm mất uy tín của Herbalife), thô tục, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc kích động bạo lực, hận thù chủng tộc, chủ nghĩa khủng bố hoặc hành vi bất hợp pháp, hoặc bị phản đối (theo quyết định của chúng ta tùy theo quyết định của chúng tôi);

- Truyền đi, gửi, gửi, tải lên, phân phối, trình hoặc cung cấp bất kỳ nội dung trái pháp luật hoặc vi phạm, vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, phải tính thương mại, bí mật kinh doanh, công khai đúng, riêng tư, bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác hoặc bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba;

- Truyền đi, gửi, gửi, tải lên, phân phối, trình hoặc cung cấp bất kỳ loại virus, trojan hoặc có hại, các tập tin gây rối hoặc phá hoại khác hoặc các vật liệu gây trở ngại đến việc sử dụng của bên thứ ba và người thụ hưởng các trang web;

- Mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc nếu không che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các trang web hoặc Herbalife, bao gồm giả mạo bất kỳ giao thức TCP / IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ lây truyền cho các trang web vì lý do nào;

- Truyền đi, gửi, gửi, tải lên, phân phối, trình hoặc cung cấp thông qua các trang web bất kỳ quảng cáo cá nhân, thư rác, thư rác, thư chuỗi, chương trình kim tự tháp hoặc chào bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ, ngoại trừ trong khu vực, nếu có, đặc biệt được chỉ định cho các mục đích như vậy, hoặc

- Vi phạm các quy định của địa phương, tiểu bang, liên bang hay luật pháp quốc tế, nguyên tắc hay quy định.

- Tham gia vào bất kỳ phần nào của trang web nếu bạn đang ở độ tuổi dưới 18

- Truyền đi, gửi, gửi, tải lên, phân phối, trình hoặc cung cấp thông qua các trang web bất kỳ nội dung có chứa bất cứ gạ gẫm về tiền, khuyến mãi, quảng cáo, chào mời hoặc hàng hoá, dịch vụ. Bạn cũng xác nhận rằng bạn không được phép mời khách khác tham gia hoặc trở thành thành viên của bất kỳ dịch vụ trực tuyến thương mại hoặc các tổ chức khác.

- Thu thập hoặc thu hoạch thông tin của bất kỳ người sử dụng hoặc truy cập trang web sử dụng phương tiện tự động (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thu hoạch chương trình, robot, nhện hoặc chọc).

- Các liên kết sâu bất kỳ phần nào của trang web hoặc các dịch vụ khác mà không được phép bằng văn bản của chúng tôi.

- Liên kết tới bất kỳ trang nào trong trang web hoặc các dịch vụ khác mà có tuyên bố liên quan đến chữa bệnh, nâng cao sức khỏe của bất kỳ chất nào, có hay không chất như vậy được sản xuất, tiếp thị, bán hoặc phân phối bởi chúng tôi.

(a) Giới hạn sử dụng

Trong việc xem xét cho sử dụng của bạn của Diễn đàn Người dùng và chức năng, bạn đồng ý tuân theo các "Nguyên tắc Cộng đồng" quy định dưới đây. Không hạn chế quyền và các biện pháp khác của chúng tôi, cá nhân vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sau đây có thể, tùy theo quyết định của chúng tôi, bị cấm vĩnh viễn bằng cách sử dụng trang web:

Chúng tôi không chứng thực nội dung cộng đồng trong Diễn đàn Người dùng và đặc biệt là từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ người nào hoặc tổ chức (bao gồm, nhưng không giới hạn, những người có thể sử dụng hoặc dựa vào các tài liệu như vậy) cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại (cho dù thực tế, hậu quả, trừng phạt hay cách khác), chấn thương, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc các nguyên nhân gây ra bất kỳ hình thức hay tính dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung cộng đồng cung cấp thông qua một diễn đàn người dùng. Bằng cách gửi hoặc tải lên nội dung cộng đồng để mọi người sử dụng diễn đàn hoặc gửi bất kỳ nội dung cộng đồng khác với chúng ta, bạn tự động chấp nhận (hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu quyền đó đã rõ ràng cấp) chúng ta vĩnh viễn, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không thay đổi, không loại trừ quyền và giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, cấp phép lại, tạo ra các sản phẩm mới và phân phối các vật liệu trên hoặc kết hợp nội dung cộng đồng như vào bất kỳ hình thức, phương tiện, hoặc công nghệ hiện tại sau đây nghĩ ra khắp vũ trụ vĩnh viễn. Ngoài ra, bạn phải đảm bảo rằng nội dung được tải lên hoặc được đăng bởi bạn không vi phạm cái gọi là quyền công khai bất kỳ người nào hoặc "quyền nhân thân" hoặc các quyền tương tự hoặc tương tự khác theo bất kỳ luật áp dụng trong bất kỳ quốc gia hoặc khu vực của thế giới.

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại của bên thứ ba, thiệt hại, tổn thất, và nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc là kết quả của việc đăng tải của bạn hoặc tải lên nội dung bất kỳ cộng đồng để mọi người sử dụng diễn đàn hoặc gửi bất kỳ nội dung cộng đồng với chúng tôi, hay thất bại của bạn tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng.

8. SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ E-MAIL ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TRANG WEB

Khi sử dụng bất kỳ địa chỉ e-mail cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua các trang web hoặc các dịch vụ khác, bạn đồng ý sử dụng địa chỉ email đó phù hợp với tất cả các luật và không để truyền tải bất kỳ người nào hoặc tổ chức:

 • Bất kỳ nội dung nào vi phạm các nguyên tắc cộng đồng thiết lập trước đó liên quan đến Diễn đàn Người dùng hoặc được trái pháp luật, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, độc hại, quấy rối, quanh co, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc với là phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây, hoặc phụ thuộc vào một thỏa thuận giữ bí mật, hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ bất kỳ bên thứ ba của chúng tôi hoặc các quyền khác;

 • Bất kỳ thông tin không công khai về bất kỳ công ty;

 • Kỳ bí mật thương mại, hoặc

 • Bất kỳ mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình (ví dụ, một virus máy tính) được thiết kế để gây cản trở, phá hủy, làm ảnh hưởng tới an ninh hoặc hạn chế các chức năng của thiết bị nào.

 • Việc gửi thư rác đều bị nghiêm cấm. Thư rác được xác định cho mục đích này như gửi một tin nhắn không mong muốn cho bất kỳ người nào, tổ chức, nhóm tin, diễn đàn, danh sách e-mail hoặc các nhóm hoặc danh sách khác, trừ khi cho phép trước đã được thu được từ người nhận e-mail mà rõ ràng cho phép gửi thông tin liên lạc e-mail với họ, hoặc trừ khi một mối quan hệ kinh doanh hoặc cá nhân đã được thành lập với người nhận e-mail. NẾU BẠN NHẬN THư RÁC bởi một người đang bán hoặc mô tả sản phẩm HERBALIFE HAY CƠ HỘI KINH DOANH, VUI LÒNG LIÊN HỆ kịp thời.

 • Việc sử dụng các tiêu đề sai trong e-mail hoặc làm sai lệch, giả mạo hoặc thay đổi nguồn gốc của bất kỳ e-mail trong kết nối với Herbalife và / hoặc các sản phẩm và dịch vụ của mình đều bị cấm.

 • Nếu một người hoặc tổ chức chỉ ra là họ không muốn nhận e-mail, bạn đồng ý không gửi e-mail cho người đó hoặc tổ chức. Nếu một người ban đầu đồng ý để nhận được e-mail, nhưng sau đó xin dừng nhận e-mail, bạn phải tuân thủ các yêu cầu đó.

 • Herbalife cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động nói trên, mình hoặc thông qua các dịch vụ của một nhà cung cấp, dịch vụ gửi thư rác hoặc tương tự.

9. QUYỀN SỞ HỮU CỦA CHÚNG TÔI

Trang này và tất cả các nội dung mà nó chứa, hoặc có thể trong tương lai chứa, bao gồm nhưng không giới hạn bài viết, ý kiến, văn bản khác, thư mục, hướng dẫn, hình ảnh, minh họa, hình ảnh, video và âm thanh và bản sao quảng cáo, cũng như thương hiệu, bản quyền, logo, tên miền, mã, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế và bất kỳ và tất cả các tài liệu có bản quyền (bao gồm cả mã nguồn và mã đối tượng) và / hoặc bất kỳ hình thức khác của sở hữu trí tuệ (gọi chung là "vật liệu") là sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi hoặc bên thứ ba có thẩm quyền khác và được bảo vệ từ việc sử dụng trái phép, sao chép và phổ biến bởi bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá, công khai và các luật khác và điều ước quốc tế. Trừ khi được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi, bạn sẽ không nắm bắt, tái sản xuất, thực hiện, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc dựa theo đó, tái xuất, thiết kế đối chiếu, tải lên, chỉnh sửa, đăng, truyền tải, trưng bày công khai, khung, liên kết, phân phối, hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần bất kỳ của vật liệu. Có gì chứa đựng trong Hiệp định này hoặc trên trang web này được hiểu là cho phép, ngụ ý, không phủ nhận hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ vật liệu trong bất cứ cách nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc của bên thứ ba như vậy mà có thể sở hữu các vật liệu hoặc sở hữu trí tuệ hiển thị trên trang web. Được phép sử dụng, sao chép, sinh sản, SỬA ĐỔI, XUẤT BẢN, tái bản, tải lên, khung, TẢI, ĐĂNG, truyền tải, phân phối, sao chép HAY LẠM DỤNG KHÁC BẤT KỲ VẬT đều bị nghiêm cấm. Việc sử dụng các vật liệu khác hơn sự cho phép của Hiệp định này sẽ được coi là vi phạm của Hiệp định này và có thể tạo thành bản quyền và / hoặc vi phạm bản quyền. Bạn đồng ý không sử dụng các vật liệu cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp và không vi phạm quyền của chúng tôi, quyền của người khác. Bạn đồng ý không can thiệp (hoặc cho phép việc sử dụng các thành viên của bạn bởi một bên thứ ba can thiệp) với các quy trình bình thường hoặc sử dụng các trang web của các thành viên khác, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách cố gắng truy cập vào khu vực hành chính của trang web. Bạn đồng ý với báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm của Hiệp định này bởi những người khác mà bạn biết được. Bạn nên biết rằng chúng tôi sẽ tích cực thực thi các quyền của chúng tôi đến mức tối đa của pháp luật. Chúng tôi có thể thêm, thay đổi, chấm dứt, loại bỏ hoặc đình chỉ bất kỳ vật liệu bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo và không có trách nhiệm. Herbalife, logo của chúng tôi, và tên của các sản phẩm sản xuất, tiếp thị, bán hoặc phân phối bởi Herbalife, là thương hiệu và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Herbalife quốc tế của Mỹ, Inc, hoặc các chi nhánh của nó. Tất cả các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, và các biểu tượng được sử dụng trên các trang web hoặc các dịch vụ khác là thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng của chủ sở hữu tương ứng.

10. MÃ SỐ THÀNH VIÊN VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ

Một số vùng của trang web có thể yêu cầu đăng ký hoặc nếu không có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để tham gia vào một số tính năng hoặc truy cập vào nội dung nhất định. Việc trang web quản lý thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ trong chính sách bảo mật của nó. Quyết định cung cấp thông tin này là hoàn toàn tự nguyện và tùy chọn, tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp thông tin như vậy, bạn có thể không có khả năng truy cập nội dung nhất định hoặc tham gia vào một số tính năng của trang web.

Nếu bạn đăng ký với các trang web, bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản, email hoặc mật khẩu của bạn, nếu có, và đồng ý bạn sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thành viên của bạn, bất kỳ quyền thành viên hoặc bất kỳ trang web cấp địa chỉ email. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của bạn, nếu có, và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn để những người khác có thể không truy cập vào phần bảo vệ mật khẩu của các trang web hoặc trang web của bạn cung cấp tài khoản email sử dụng tên của bạn trong toàn bộ hoặc một phần. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của chúng tôi, và bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo, chấm dứt mật khẩu và các thành viên của bạn, vì lý do nào hoặc không có lý do nào cả.

11. ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG

Chúng tôi luôn lắng nghe từ người sử dụng và hoan nghênh ý kiến của bạn về các dịch vụ và sản phẩm của Herbalife. Tuy nhiên, chính sách của công ty lâu dài của chúng tôi không cho phép nó để chấp nhận hoặc xem xét ý tưởng sáng tạo, đề xuất, hoặc các vật liệu khác hơn so với những người đó đã yêu cầu cụ thể (xem bên dưới). Trong khi chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi của bạn về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn được cụ thể trong ý kiến của bạn về các dịch vụ và sản phẩm, và rằng bạn không gửi bất kỳ ý tưởng sáng tạo, đề nghị, hoặc các tài liệu. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu rằng đó là mục đích của chính sách này để tránh khả năng hiểu lầm trong tương lai khi các dự án phát triển của chúng tôi hoặc nhân viên chuyên nghiệp công ty thành viên của chúng tôi có thể dường như những người khác là tương tự như công việc sáng tạo của mình. Theo đó, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất cứ thành phần sáng tạo nguyên bản như thiết kế chương trình, hình ảnh, bản vẽ, hoặc tác phẩm nghệ thuật gốc.

Nếu bạn gửi một số đệ trình cụ thể theo yêu cầu của chúng tôi (ví dụ, thông qua bảng tin hoặc kết hợp với các cuộc thi) hoặc nếu bạn gửi những đề nghị, ý kiến, ghi chú, hình ảnh, bản vẽ, các khái niệm, các thông tin khác (mỗi một "trình" và gọi chung là "nộp") mặc dù yêu cầu của chúng tôi mà bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin đó không mong muốn hoặc các vật liệu sáng tạo khác, các thông tin sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền trong mỗi trường hợp. Cho các mục đích của khoản này, tất cả các nội dung cộng đồng sẽ được coi là bao gồm trong định nghĩa của thông tin đó. Không ai trong số những thông tin đó phải chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật trên một phần của chúng tôi, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin đó. Những thông tin có thể được sử dụng bởi chúng tôi không hạn chế đối với bất kỳ mục đích gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, sao chép, tiết lộ, gửi, xuất bản, phát sóng hoặc gửi bài, và bạn không thể thay đổi hướng từ bỏ, phát hành và không thể đòi hỏi việc sử dụng của những thông tin như vậy vi phạm mọi quyền của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền, thương hiệu, quyền nhân thân, quyền riêng tư, quyền sở hữu độc quyền hoặc khác, quyền công khai, hoặc phải để tín dụng cho những ý tưởng vật chất hay. Chúng tôi có trách nhiệm và không thể thay đổi được trao quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, phát sóng, bản quyền, thực hiện, bài, bán, dịch thuật, kết hợp, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối và nếu không sử dụng thông tin trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông, hiện tại hay sau đây nghĩ ra, trong vũ trụ, vĩnh viễn, mà không theo bạn bất kỳ khoản bồi thường hoặc tín dụng. Bằng cách gửi một thông tin vào trang web này hoặc chúng tôi, bạn bảo đảm rằng những thông tin như vậy là ban đầu với bạn và không vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và quyền công khai và / hoặc sự riêng tư. Tất cả các thông tin đó cho các trang web và / hoặc chúng tôi sẽ là tài sản duy nhất của chúng tôi và sẽ không được thừa nhận hoặc trả lại. Bạn đồng ý và hiểu rằng chúng tôi không bắt buộc phải sử dụng những thông tin bạn thực hiện cho các trang web hoặc chúng tôi và bạn không có quyền bắt buộc sử dụng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mối quan hệ của bạn với chúng tôi không phải là một bí mật, ủy thác, hoặc các mối quan hệ đặc biệt, và rằng quyết định của bạn để gửi bất kỳ tài liệu cho chúng tôi không đặt chúng tôi vào vị thế bất kỳ khác nhau từ vị trí được tổ chức bởi các thành viên của công chúng liên quan đến thông tin của bạn với. Bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng ta có thể truy cập rộng những ý tưởng, những câu chuyện, thiết kế, và các tài liệu văn học khác, và rằng những ý tưởng mới liên tục được gửi đến hay được phát triển bởi nhân viên của chúng tôi. Nhiều ý tưởng hay những câu chuyện có thể cạnh tranh với, tương tự hoặc giống hệt nhau đến thông tin của bạn trong chủ đề, ý tưởng, cốt truyện, định dạng hoặc các khía cạnh. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không được hưởng bất kỳ bồi thường là kết quả của chúng tôi sử dụng bất kỳ vật liệu tương tự hoặc giống hệt như vậy. Cuối cùng, bạn hiểu rằng, đối với bất kỳ khiếu nại bạn có thể có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc khai thác thực tế hoặc được coi là của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu bạn gửi đến các trang web và / hoặc chúng tôi, thiệt hại, nếu có, do đó gây ra với sẽ không thể khắc phục hoặc đủ để cho phe p bạn lệnh bồi thường hay khác cứu trợ công bằng hay bất kỳ cách nào ra lệnh cấm việc sản xuất, phân phối, triển lãm khác khai thác bất kỳ sản xuất dựa trên hoặc bị cáo buộc dựa trên các tài liệu, và các quyền và biện pháp khắc phục của bạn trong bất kỳ như vậy sự kiện được đúng giới hạn quyền thu hồi bồi thường thiệt hại, nếu có, trong một hành động theo pháp luật.

12. BẢN QUYỀN VÀ ĐẠI DIỆN BẢN QUYỀN

Herbalife tôn trọng sở hữu trí tuệ của những người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi để làm như vậy. Phù hợp với các kỹ thuật số Thiên niên kỷ Luật Bản quyền, Herbalife đã được một đại lý Bản quyền nhận thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền trên trang web. Bản quyền của Herbalife, George Fischer, có thể đạt được tại GeorgeF@herbalifeHerbalife.com.

Nếu bạn tin rằng nội dung bất kỳ cộng đồng vi phạm quyền tác giả trong tác phẩm được sở hữu hoặc kiểm soát của bạn hoặc nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã được sao chép một cách vi phạm bản quyền, xin vui lòng kịp thời cung cấp chất độc quyền của Herbalife các thông tin sau bằng văn bản (xem 17 USC § 512 (c) (3) để biết thêm chi tiết):

 • Chữ ký điện tử hoặc của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền;

 • Một mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của công trình đó;

 • URL chính xác hoặc một mô tả hợp lý đủ để cho phép Herbalife để xác định vị trí nơi mà các tài liệu vi phạm bị cáo buộc nằm trên trang web ;

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email;

 • Một tuyên bố của bạn rằng bạn có tin rằng việc sử dụng tranh chấp là không được phép của chủ sở hữu bản quyền và đại diện hay pháp luật;

 • Một tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt về tội khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là một trong hai chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả.

13. KHUYẾN MÃI

Trang web này có thể có chương trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác mà yêu cầu bạn gửi tài liệu hoặc thông tin về bản thân. Xin lưu ý rằng rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi cung cấp thông qua các trang web có thể được, và thường là, chi phối bởi một bộ riêng biệt của các quy tắc, ngoài việc mô tả như rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, khuyến mại, có thể có những yêu cầu hội đủ điều kiện, chẳng hạn như tuổi tác hay địa lý nhất định hạn chế khu vực, điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng các tài liệu bạn, và tiết lộ về thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng. Đó là trách nhiệm của bạn để đọc quy định như vậy để xác định có hay không bạn muốn và có đủ điều kiện để tham gia, đăng ký và / hoặc nhập. Bằng cách nhập các rút thăm trúng thưởng như vậy, cuộc thi, khuyến mại khác, bạn đồng ý tuân thủ tuân thủ các quy định như vậy và quyết định của nhà tài trợ (s) được xác định trong đó, mà quyết định cuối cùng và ràng buộc trong tất cả các khía cạnh.

14. LIÊN KẾT

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên thứ ba hoặc các nguồn tài nguyên. Cung cấp của chúng tôi liên kết như vậy không phải là một sự chứng thực của bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ đạt được thông qua liên kết như vậy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hiện bất kỳ phần nào của Internet bao gồm cả thế giới trang web trực tuyến khác mà trang web có thể được liên kết để từ đó trang web có thể được truy cập. Bạn được yêu cầu để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sai sót hoặc các vật liệu không phù hợp được tìm thấy trên trang web mà trang web này đang hoặc có thể được liên kết.

15. LỖI

Mặc dù chúng tôi cố gắng để duy trì tính toàn vẹn của các trang web và các dịch vụ khác, chúng tôi sẽ không bảo đảm về tính chính xác hay đầy đủ của các trang web hoặc các dịch vụ khác. Nếu bạn tin rằng bạn đã phát hiện ra một lỗi trong các trang web hoặc các dịch vụ khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 866-617-4273 và bao gồm, nếu có thể, một mô tả về lỗi, vị trí URL và thông tin liên lạc của bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để giải quyết mối quan tâm của bạn.

16. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ TRONG CNTT ĐƯỢC "NHƯ LÀ" "CÓ" "VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI" VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM TIÊU ĐỀ HAY BẢO ĐẢM VỀ PHẨM KHÔNG VI PHẠM HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH HOẶC NHỮNG PHÁT SINH CỦA THỜI HOẶC TRÊN LUẬT HOẶC TỪ QUÁ TRÌNH MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. MỘT SỐ QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM, SO LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN KHÁC MÀ TÙY THEO THẨM QUYỀN.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI VÀ PHỤ HUYNH CỦA CHÚNG TÔI, CÔNG TY CON, CẤP PHÉP VÀ CHUYỂN NHƯỢNG, VÀ TỪNG NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC VÀ BAN GIÁM ĐỐC (GỌI CHUNG LÀ "BÊN ĐưỢC GIẢI"), KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ THIỆT HẠI NÀO, DÙ LÀ DỰA TRÊN LẦM LỖI, HỢP ĐỒNG, NGHIÊM NGẶT TRÁCH NHIỆM BAO GỒM NHưNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, HẬU QUẢ HOẶC TỔN HẠI PHÁT SINH HOẶC DO TRONG BẤT CỨ CÁCH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TRANG WEB NÀY, CÁC DỊCH VỤ, DIỄN ĐÀN NGưỜI DÙNG, VẬT HAY NHỮNG LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT HOẶC VẬT, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐưỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI, DÙ GÂY RA TOÀN BỘ HAY PHẦN SƠ SUẤT, THIÊN TAI, VIỄN THÔNG THẤT BẠI, TRỘM CẮP HOẶC TIÊU HỦY, HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP, TRANG WEB NÀY HAY THÔNG TIN LIÊN HOẶC CHƯƠNG TRÌNH. BẤT KỂ ĐIỀU KHOẢN KHÁC NÀO TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC BÊN PHÁT HÀNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT CỨ LÝ DO HAY BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO TRONG MỘT SỐ TIỀN LỚN HƠN NĂM MƯƠI ĐÔ LA ($50). MỘT SỐ QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ / HOẶC TỪ CHỐI MỘT SỐ CÁC LOẠI THIỆT HẠI, SO MỘT SỐ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP TRANG NÀY, BẠN HIỂU RẰNG BẠN CÓ THỂ VẪY QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI LÀ LÚC NÀY KHÔNG RÕ HOẶC KHÔNG BỊ NGHI NGỜ, VÀ PHÙ HỢP VỚI KHƯỚC TỪ NHƯ VẬY, BẠN HIỂU RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU, VÀ DO TUYỆT ĐỐI TỪ BỎ, LỢI ÍCH CỦA MỤC 1542 CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA CALIFORNIA, VÀ BẤT CỨ LUẬT TƯƠNG TỰ CỦA BẤT KỲ NƯỚC HOẶC VÙNG LÃNH THỔ QUY ĐỊNH NHƯ SAU: "MỘT CHÍ CHUNG KHÔNG MỞ RỘNG ĐẾN KIỆN MÀ NỢ KHÔNG BIẾT HOẶC NGHI NGỜ TỒN TẠI UNG CỦA MÌNH TẠI THỜI ĐIỂM THI HÀNH TIẾT LỘ, MÀ NẾU BIẾT XẾP NGƯỜI ĐÓ PHẢI CÓ VẬT CHẤT BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA NGÀI HOẶC GIẢI QUYẾT CÔ VỚI CON NỢ."

Chúng tôi không đại diện hay bảo hành nào liên quan đến tính đầy đủ, chính xác, tiền tệ hoặc tính đầy đủ của các thông tin, sự kiện, quan điểm, ý kiến, báo cáo hoặc khuyến nghị trên trang web này, trong bất kỳ chào bán và / hoặc các vật liệu. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, quy trình, ấn phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba của tên thương mại, tên miền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, nhà sản xuất hoặc không có nghĩa hoặc hàm sự chứng thực hoặc khuyến nghị của chúng tôi. Quan điểm và ý kiến của người sử dụng trang web này không nhất thiết phải là nhà nước hoặc là sự phản ánh của Herbalife. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm những lời khuyên của các chuyên gia, nếu thích hợp, liên quan đến các thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung có sẵn trên trang Web này.

Internet có thể bị vi phạm an ninh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thiệt hại cho bất kỳ máy tính của người dùng từ bất kỳ vi phạm an ninh như vậy, hoặc từ bất kỳ virus, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khuyết tật, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dẫn, dòng máy tính thất bại hay bất kỳ kỹ thuật hoặc các sự cố. Bạn cũng nên lưu ý rằng bài nộp email trên Internet có thể không được an toàn, và bạn nên xem xét điều này trước khi gửi bất kỳ thông tin cho bất cứ ai trên internet. Chúng tôi không đại diện hay bảo hành nào liên quan đến sự phù hợp, chức năng, tính sẵn có hoặc hoạt động của trang web này. Trang web này có thể tạm thời không có sẵn do bảo trì hoặc sự cố của thiết bị máy tính.

17. BỒI THƯỜNG

SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY BẠN ĐỒNG Ý ĐẢM, BẢO VỆ VÀ GIỮ CÁC BÊN PHÁT HÀNH VÔ TỘI TRưỚC BẤT KỲ KHIẾU NẠI BÊN THỨ BA, KHIẾU NẠI BỊ CÁO BUỘC, NHU CẦU, NGUYÊN NHÂN, BẢN ÁN, THIỆT HẠI, MẤT MÁT, NỢ PHẢI TRẢ, VÀ TẤT CẢ CHI PHÍ VÀ CHI PHÍ QUỐC PHÕNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, LỆ PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ, PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN: VI PHẠM CỦA ĐẠI DIỆN CỦA BẠN, SỰ BẢO LÃNH HOẶC ƯỚC ĐÂY; VI PHẠM CỦA HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC LUẬT BẤT CỨ; SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ / HOẶC VẬT CHẤT VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY, HOẶC CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CHUYỂN QUA MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC VIÊN TÀI KHOẢN, NGAY CẢ KHI KHÔNG ĐƯỢC BẠN GỬI, NÀO VI PHẠM BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU, BÍ MẬT, TRADE DRESS, SÁNG CHẾ, CÔNG KHAI, BẢO MẬT HOẶC QUYỀN KHÁC CỦA BẤT KỲ NGưỜI HOẶC PHỈ BÁNG BẤT KỲ NGƯỜI; BẤT CỨ CHE GIẤU LÀM THEO BẠN, VÀ / HOẶC SỬ DỤNG CỦA CHÚNG TÔI THÔNG TIN CỦA BẠN. BẠN PHẢI HỢP TÁC ĐẦY ĐỦ VÀ HỢP LÝ ĐỂ BẢO VỆ CÔNG TY TRƯỚC BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO. CÔNG TY BẢO LƯU QUYỀN, CHI PHÍ CỦA MÌNH ĐỂ CÓ SỰ BẢO VỆ ĐỘC QUYỀN VÀ KIỂM SOÁT CỦA BẤT KỲ VẤN ĐỀ KHÁC ĐƯA BỒI THƯỜNG CỦA BẠN, VÀ BẠN SẼ KHÔNG TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT BẤT CỨ NHƯ VẬY MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý BẰNG VĂN BẢN CỦA CHÚNG TÔI.

18. KẾT THÚC, SỬA ĐỔI

Chúng tôi sẽ xác định phù hợp với Hiệp định này tùy theo quyết định của chúng tôi, quyết định của chúng tôi là chung thẩm và ràng buộc. Bất kỳ hành vi vi phạm của Hiệp định này có thể dẫn đến hạn chế truy cập của bạn cho tất cả hoặc một phần của trang web (bao gồm bất kỳ tài sản web hoặc địa chỉ email được cung cấp bởi các trang web) và có thể được chuyển cho các cơ quan thực thi pháp luật. Không từ bỏ bất kỳ của Hiệp định này sẽ được của bất kỳ lực lượng hoặc hiệu lực trừ khi lập thành văn bản và có chữ ký của một sĩ quan có thẩm quyền của Herbalife. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng trang web này, hoặc bất kỳ phần nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tài sản web cụ thể cư trú trên Platorm Bizwork) mà không thông báo cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên hoặc truy cập vào trang web của bạn, hoặc theo yêu cầu của Herbalife, bạn phải tiêu diệt tất cả các tài liệu thu được từ các trang web này và tất cả các tài liệu liên quan và tất cả các bản sao và cài đặt của nó. Bạn nên biết rằng chúng tôi sẽ tích cực thực thi các quyền của chúng tôi đến mức tối đa của pháp luật.

Nếu bất kỳ điều khoản của Hiệp định này được tìm thấy là không hợp lệ bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử, bị vô hiệu điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Hiệp định này, vốn vẫn có hiệu lực thi hành. Các đề mục trong Hiệp định này là thuận tiện cho bạn chỉ và không có bất kỳ hiệu lực pháp luật hoặc hợp đồng.

19. LUẬT HOA KỲ

Chúng tôi hoạt động các trang web ở Mỹ. Thông tin trên trang web này có thể không thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng trong các địa điểm khác, và truy cập vào trang web này từ vùng lãnh thổ nơi mà nội dung của các trang web có thể là bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu bạn chọn để truy cập các trang web hoặc các dịch vụ khác từ các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương nếu, và trong phạm vi đó, luật pháp địa phương như vậy được áp dụng.

Tất cả các phần mềm được sử dụng trên các trang web hoặc các dịch vụ khác là đối tượng kiểm soát xuất khẩu của Mỹ Không có phần mềm này có thể được tải về hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (i) vào (hoặc một quốc gia hoặc khu vực) Cộng hòa Cuba, Miến Điện, Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Iraq, Libya, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria, Sudan, Venezuela hay bất kỳ nước nào khác mà Mỹ đã cấm vận hàng hóa, hoặc (ii) cho bất cứ ai trong danh sách của người nước định Đặc biệt hoặc Mục từ chối đơn đặt hàng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ của Bộ Tài chính Mỹ. Bằng cách tải về hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm như vậy, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn không nằm trong hoặc dưới sự kiểm soát của các quốc gia hoặc bạn là cư dân của bất kỳ quốc gia hoặc trên.

Chúng tôi có quyền, tùy theo quyết định của chúng tôi, để hạn chế sự sẵn có của các trang web hoặc các dịch vụ khác cho bất kỳ người, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán bất cứ lúc nào.

20. KHÁC

Pháp luật của Hoa Kỳ, tiểu bang California áp dụng đối với Hiệp định này (mà không quan tâm đến xung đột của nguyên tắc pháp luật của California có thể gây ra việc áp dụng luật bất cứ quyền hạn khác) và đặc biệt không được điều chỉnh bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng quốc tế bán hàng hóa, nếu nếu không áp dụng. Mọi tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phải được đưa ra trước tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Quận Los Angeles, California trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi xảy ra các sự kiện dẫn đến nguyên nhân của hành động, nếu không nguyên nhân được vĩnh viễn bị cấm. Bạn hướng đồng ý và trình thẩm quyền cá nhân độc quyền và địa điểm của tòa án tại Los Angeles, California cho bất kỳ nguyên nhân của hành động liên quan đến hoặc phát sinh theo Hiệp định này hoặc các trang web.

21. QUYỀN RIÊNG TƯ CALIFORNIA

Cư dân của tiểu bang California, theo Bộ luật Dân sự California, có quyền yêu cầu từ các công ty kinh doanh ở California một danh sách của tất cả các bên thứ ba, nếu có, mà công ty đã tiết lộ thông tin cá nhân trong năm trước cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (ví dụ, yêu cầu thực hiện trong năm 2010 sẽ nhận được thông tin về các hoạt động chia sẻ năm 2009). Chúng tôi tuân thủ pháp luật này bằng cách cung cấp truy cập của chúng tôi khả năng để cho chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của h. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, xin vui lòng viết thư cho Herbalife theo địa chỉ:

Herbalife quốc tế của Mỹ, Inc

Hộp thư bưu điện 80210

Los Angeles, CA 90080-0210 USA

Bạn phải ghi rõ thông tin trang web này như dòng chủ đề, và tên đầy đủ, địa chỉ e-mail, và địa chỉ bưu chính trong thông điệp của bạn.

Xin lưu ý rằng bất kỳ yêu cầu theo khoản này sẽ được giới hạn sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn Herbalife. Bạn sẽ cần phải thực hiện các yêu cầu tương tự của nhà phân phối độc lập Herbalife của bạn nếu bạn muốn có được thông tin về bất kỳ tiết lộ rằng người đó đã có những thông tin cá nhân của bạn.

22. KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN THỎA THUẬN

Bạn xác nhận rằng bạn là 18 tuổi trở lên và có đủ khả năng và thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, cơ quan đại diện, và bảo đảm được quy định tại Hiệp định này và chấp hành và tuân thủ các điều khoản và điều kiện Hiệp định này.

23. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc quan tâm về trang web của chúng tôi, bất kỳ thắc mắc liên quan đến Hiệp định này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại 866-617-4273.