Chính sách xóa dữ liệu
của Herbalife VNHUB

Tại Herbalife, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ. Vui lòng xem thông tin bên dưới để biết chi tiết về quy trình xóa dữ liệu.

Quá trình xóa dữ liệu

Để yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn, vui lòng điền vào Biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin tài khoản của mình, bao gồm tên người dùng và địa chỉ email, Herbalife ID. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 30 ngày để xác nhận rằng dữ liệu của bạn đã bị xóa.

Chính sách bảo mật

Tại Herbalife, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba trừ khi có yêu cầu của pháp luật. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng truy cập trang Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Các yêu cầu xóa dữ liệu khác

Ngoài yêu cầu của người dùng, chúng tôi cũng có thể nhận được yêu cầu xóa dữ liệu từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên được ủy quyền khác. Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng yêu cầu đó đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quá trình xóa dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 84 28 3827 9191, hoặc qua địa chỉ email dichvuthanhvien@herbalife.com.